Ma 2019. október 20. vasárnap, Vendel napja van. - Holnap Orsolya napja lesz.
   

Naptár
Ke Sz Cs Sz Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ÁDÁM MÁRIA

matematika-fizika

1958-1970

« Vissza az előző oldalra

 

1914.november 30-án született Cegléden. 1933-ban a Kalocsai Érseki Tanítóképzőben érettségizett, majd felsőfokú tanulmányait a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán folytatta. Mennyiségtan-természettan-testnevelés szakos polgári iskolai tanári oklevelét 1939-ben kapta meg. 1954-ben a Szegedi Tudományegyetemen szerzett matematika szakon középiskolai tanári oklevelet.
1939.szeptember 2-án kezdte el pedagógusi pályáját Siklóson, az ottani polgári leányiskolában. Hét évig tanított ezután Hőgyészen, majd egy éven át a ceglédi polgári leányiskolában. 1951-ben került Nagykőrösre, ahol a nagy hírű tanítóképző tanára lett. 1958. augusztus 1-jén nevezték ki a ceglédi Kossuth Gimnáziumba. Itt tanított nyugdíjba vonulásáig 1970. augusztus 31-ig.
Az itt töltött 12 év alatt három osztálynak volt osztályfőnöke. Kollégái és diákjai szerénysége, segítőkészsége miatt szerették és tisztelték. A rendszerváltás után aktívan bekapcsolódott a megújuló hitoktatásba. A gimnáziumban is - idős kora ellenére - több csoportnak tartott hittan órát. 2009. július 11-én hunyt el Cegléden. Volt diákjai, kollégái, tisztelői július 16-án kísérték utolsó útjára Cegléden a Kálvária temetőbe.

A gimnázium tantestülete nevében Kis Lajos nyugdíjas tanár, egykori kollégája búcsúzott.

 

Tisztelt Gyászoló Család!

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Drága Mária néni!

Megrendült szívvel állunk e koporsó előtt, mely drága hallottunk földi maradványait zárja magába.

Lesújtott a hír, amikor meghallottam, hogy elhunyt Mária néni. Gondolom ezzel mindannyian így voltunk. Megrettentem, amikor megtudtam, hogy rám vár az a fájdalmas megtiszteltetés, hogy drága halottunktól, kollégáink nevében végső búcsút vegyek. Megrettentem, mert nem vagyok benne biztos, hogy méltóképpen szavakba tudom önteni azt az érzést, melyet Mária néni hosszú, rendkívül gazdag életének méltatása megérdemel.
Ő mindig a tökéletességre, a teljességre törekedett. Én teljesség igénye nélkül próbálom felvillantani egyéniségének néhány olyan vonását, amelyek gondolom, valamennyiünkben mélyen bevésődtek. Mária nénit 1961 februárja óta ismerem. 10 évig nyugdíjba vonulásáig a tanári szobában egymással szemben ültünk. Belső kiegyensúlyozottságát sugárzó mosolyával történő kommunikációját sokszor kimondott szó nélkül is megértettem. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy mi volt az a láthatatlan erő. amely személyiségének karakteres voltát meghatározta?
Több oldalról is megközelítve a megoldást, mindig arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy jellemének szilárdságát a hit és a szeretet alakította ki. Néhány hónapos ismeretség után, egy bizalmas beszélgetés alkalmával hallottam Mária nénitől első alkalommal, hogy ha módja volna rá térden csúszva is visszamenne a feloszlatott apáca rendjébe. Őszintesége annyira megdöbbentett, hogy szinte szóhoz sem tudtam jutni. Ekkor éreztem úgy, hogy Mária néni teljességgel a bizalmába fogadott.
Később aztán többször volt alkalmam tapasztalni, hogy életének vezérfonalát mindig a HIT, az Istenbe vetett hit határozta meg. Ez a szilárd alap tevékenységében sok irányba kisugárzott.
Hitt az emberi jóságban, munkája értelmében, családjáért érzett felelősségében, tanítványai szeretetében. Ez a hit segítette át az ötvenes évek megpróbáltatásain is. Mária néni pedagógus munkáját a ceglédi polgári iskola, a kalocsai tanítóképző és szegedi tudományegyetem matematika-fizika szakának elvégzése után Hőgyészen kezdte.
1950-ben üldöztetése miatt pályája megszakadt. Ekkor több napot töltött a máriabesnyői lágerben. Innét csodával határos módon menekült. Tanítani újra már 1950-ben kezdett, Nagykőrösre a tanítóképzőbe került. Itt 8 évig dolgozott, majd 1958-ban Radványi igazgató úr kérésére jött haza Ceglédre a gimnáziumba, ahol 1970-ig, nyugdíjazásig tanított.
Szülővárosát - Ceglédet - rajongásig szerette. A gimnázium számára szavaival élve az ötvenes évek hányattatásai után a béke szigete volt. Itt olyan közösséget talált, melynek minden tagja tisztelte, ahol igazgatója - Radányi Nagy József igazgató úr – a zavartalan iskolai munka minden feltételét igyekezett számára biztosítani. Gimnáziumi munkája során háromszor volt osztályfőnök. Anyai szeretet, tanítványaiért való aggódás jellemezte osztályfőnöki munkáját. Egy alkalommal, amikor tanítványairól kérdezték büszkén emlegette sikeres nagykőrösi és ceglédi tanítványait.(Tóth Czifra Mihály igazgató urat és Békési László pénzügyminisztert.)

Mikor egy interjú alkalmával megkérdezték, volt-e olyan pillanat, amikor megbánta, hogy pedagógus lett? Szinte megsértődve válaszolta ”Soha, soha! Ha újra születnék is pedagógus lennék!”
Miután nyugdíjba ment hosszú évek múlva ismét lehetősége nyílt a tanításra. 1990-től előfordult, hogy Mihály atya behívta néha-néha hittan órát helyettesíteni. Erről az időről így nyilatkozott”…. akkor érzem, hogy még mindig jólesik tanítani. S talán idős korban ez még mindig bennem maradt, annak köszönhetem, hogy nagyon szeretem a tanítványaimat. Úgy érzem, s még most is érzem, hogy sok viszonzást kapok tőlük. sok, talán meg sem érdemelt szeretet”.
Mária néni igazi pedagógus volt. Nem csupán matematikára tanította tanítványait, hanem nevelte is őket. Nevelésükben vallott szigorú elveihez erkölcsi alapot nyújtott szilárd, példamutató egyénisége.
Elfogultság nélkül állíthatom. hogy a tanári testületben mindenkihez meghitt viszony fűzte. Egy volt a tantestülettel örömükben-bánatukban. A hangulatos tanári összejövetelek egyik állandó résztvevője volt.
Mária nénivel utoljára közel egy éve, múlt év augusztusában találkoztam itt a Kálvária temetőben egy megemlékezésen. Lefelé jövet a Kálvária dombról elfogadott gavallérjának, belém karolt. Ha ügyetlenül elvétettem a lépést a Mária néni korát meghazudtolva, ügyesen sasszézva lépést váltott. Amikor látta megdöbbenésemet kicsit kihúzta magát, s rám szólt, „mit csodálkozik, hiszen testnevelő tanár is voltam!
Ilyen volt Mária néni! Bár a földi porhüvely nem szolgálja többé, lelke él, emléke örökre megmarad emlékezetünkben.

Nyugodjon Békében Mária néni!

 

Megjelent: A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium értesítője a 2008/2009-es tanévről. Szerk. dr. Kürti György. Cegléd. 2009. 7-9.p.

« Vissza az előző oldalra
A lap 0.053 másodperc alatt készült el. | Copyright 2019 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo
A látogatók száma 2015.02.16-tól: 1168323 | Ebben a hónapban: 26532 | Ma: 88 | jelenleg: 4 | Statisztika